Programma

Filosofische spreekkamer

Onderzoek een vraag die jou bezighoudt

  • 12:00-17:00
Zaal: Plein 6
Taal: Nederlands/English


Is het erg om jaloers te zijn? Wat is echte vriendschap? Hoe goed kun je een ander echt kennen? In een filosofisch miniconsult pluis je een vraag uit die je zelf hebt meegebracht. Laat in 15 minuten je gedachten opschudden, kom tot nieuwe inzichten, en ga weg met… een vraag! Want met een goede vraag kom je verder dan met een volmaakt antwoord.

De spreekkamer wordt georganiseerd vanuit het Gilde van Filosofisch Practici

-----------------------------

Philosophical consulting room

Explore a question that concerns you

Is it bad to be jealous? What is true friendship? How well can you really know another person? In a philosophical mini-consult, you explore a question you've brought yourself. In 15 minutes, get your thoughts shaken up, come to new insights, and leave with ... a question! Because a good question will get you further than a perfect answer.

The consulting room is organized by the Guild of Philosophical Practitioners